لوله پلی اتیلن سایز 315

ضخامت  4 بار الی 6 بار

فروش به صورت شاخه  12 مت و 6 متر