لوله پلی اتیلن سایز 250

ضخامت 4 الی 10 بار

فروش به صورت شاخه  12 مت و 6 متر