لوله پلی اتیلن سایز 200

ضخامت 4 بار الی 20 بار

فروش به صورت شاخه  12 مت و 6 متر