لوله پلی اتیلن سایز 160

ضخامت 4 بار الی 16 بار

فروش به صورت شاخه  12 مت و 6 متر